Uslovi oglašavanja

Uslovi oglašavanja

 

 

BERZA "NA VODI" ne prihvata odgovornost niti garantuje: za bilo koji predmet prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući i istinitost vlasništvo nad bilo kojim predmetom, tačnost ili istinitost opisa, spremnost korisnika da izvrši transakciju. BERZA "NA VODI" ne učestvuju niti u jednom delu prodaje predmeta oglašavanja osim u smislu pružanja usluge korištenja sajta BERZA "NA VODI" kao mesta za trgovinu. Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavca i kupca. BERZA "NA VODI" ne učestvuju niti u jednoj transakcijij između korisnika sajta. Korisnici sajta BERZA "NA VODI" su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik te prihvataju da BERZA "NA VODI" nema odgovornost ili obaveze za bilo kakve štetne posledice koje nastanu delovanjem korisnika.

 

- Oglašavanje na Portalu NA VODI u rubrici Berza je besplatno za sva fizička lica koja oglašavaju prodaju svog polovnog čamca (motora ili opreme).Oglas ostaje u aktivnoj ponudi do prodaje (o čemu Vas molimo da nas izvestite) ili maksimalno godinu dana od dana objavljivanja, a onda prelazi u kategoriju Arhiva Berze bez kontakt telefona.

- Dileri, brokeri i fizička lica koja prodaju novo plovilo ili polovno plovilo iz uvoza ili objavljuju više oglasa oglašavanje plaćaju, kao objavljivanje komercijalnih oglasa.

- Ukoliko smatrate da vaš oglas zavređuje (cenom, urgentnošću prodaje, izradom, opremljenošću, kvalitetom...) objavljivanje u kategoriji TOP PONUDA ili želite objavljivanje većeg broja fotografija, kao i fotografije većeg formata uslovi oglašavanja su kao za objavljivanje komercijalnih oglasa.

- Sve izmene u oglasu (cena, kontakt, prodat samo motor ili deo opreme...) šaljite na e-mail berza@navodi.com obavezno sa istog e-maila sa koga je poslat i originalni oglas ili SMS-om sa telefona koji je objavljen u oglasu.

 

Kod predavanja oglasa na sajt BERZA "NA VODI", oglašivač dodeljuje pravo sajtu BERZA "NA VODI" da odašilje informacije koje se odnose na predmet oglašavanja. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na sajt BERZA "NA VODI" na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane sajta BERZA "NA VODI". BERZA "NA VODI" ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da: ne prihvati, uređuje, izmenjuje ili obriše sve oglase koji ne udovoljavaju tom kriterijumu. Navedeno se odnosi na sledeće slučajeve:
- ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmenjenim uslovima….)
- kada je predmet oglašavanja, opis ili cena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna (podaci u oglasu nisu tačni; u opisu se navodi kontakt telefon; nerealna cena - npr. 1 euro)
- kada su slike u oglasu neispravne (lošeg kvaliteta; sadrže kontakt telefon, naknadno dodat logotip drugog sajta ili firme, tekst - npr. prodato i sl.)
- kada predmet oglašavanja i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualne svojine
- kada predmet oglašavanja može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualne svojine nekog drugog
- kada predmet oglašavanja i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili po srpskom zakonu nedopuštene i zabranjene materijale
- kada jedan oglas sadrži više predmeta oglašavanja ili usluga (više predmeta na slikama, ili u opisu oglasa i sl.)
- kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema sajtu BERZA "NA VODI"
- kada je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
- kada je cilj oglasa promovisanje firmi, direktno ili indirektno
- kada oglas na bilo koji način narušava kvalitet sadržaja

 

Oglašavač je saglasan da:
- ne koristiti sajt BERZA "NA VODI" u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti odašiljati skrivene ili kodirane poruke
- da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na sajt BERZA "NA VODI" postaju vlasništvo istog
- da osobe koje održavaju sajt BERZA "NA VODI" kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastati radi grešaka koje su moguće prilikom automatske obrade podataka ili prikaza podataka

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
© 2006 - 2013 Portal NA VODI
www.navodi.com
berza.navodi.com

Powered By Portal "NA VODI"
Berza "NA VODI" © 2018